Cihlovačka

20.02.2023

V dnešním příspěvku bychom vám rádi představili stroje na výrobu našich inovativních cihel.

Stavění z cihel má v Kashitu velkou tradici. Lidé zde běžně používají nepálené cihly pro stavbu obytných či zemědělských budov. Aby se proces zefektivnil, místní lidé pro jejich výrobu používají manuální cihlovačky. Tyto velmi jednoduché stroje dokáží vyprodukovat několik desítek cihel za hodinu metodou lisováním z hlíny, kterou mají k dispozici. Tyto cihly se poté nechají uschnout v dobře větraném a zastíněném prostoru (většinou se vyskládají na zem a přikryjí slámou), dokud nedosáhnou potřebné tvrdosti a nejsou připravené ke stavbě. Tyto cihly mají však i své nevýhody - nejsou dostatečně nosné, ani trvanlivé, obzvlášť jsou-li vystaveny působení vody (například ve formě deště). Většinou také obsahují kousky rostlin a dřevin, tedy celulózu, kvůli čemuž je hojně napadají termiti. Obydlí se tak musí zhruba po 15 až 20 letech postavit znovu.


"Nepálené cihly aktuálně vyráběné v Kashitu nejsou dostatečně nosné, ani trvanlivé a
 obsahují celulózu. Obydlí se tak musí zhruba po 15  20 letech postavit znovu."

Pokud chce místní komunita postavit nějakou trvanlivější stavbu - učebnu, kostel nebo ordinaci lékaře, používají pálené cihly. Ty se vyrábějí stejně jako ty nepálené, jen s jedním rozdílem. Po vyschnutí se uspořádají do milířů, kam se umístí dřevní hmota a kde se nechají po několik desítek hodin vypalovat. Díky tomu jsou pak cihly pevnější, odolnější a termiti v nich nemohou razit své cestičky. Tato technologie je však náročná na dřevní hmotu - musí se kvůli tomu vykácet velké množství stromů a keřů, které jsou v oblasti savany vzácné. Proces výpalu také není dokonalý, proto se cihly v milíři musí vypálit někdy až 3x, aby se docílilo potřebné kvality. To vše vede k odlesňování velkých ploch, což jsme v našem projektu nechtěli dopustit.


"Naše nepálené cihly odpovídají požadavkům nejen na trvanlivost budovy, ale i na bezpečnost z hlediska působení termitů a ohrožení vzácných porostů stromů a keřů v prostředí místní savany. "


Naše nepálené cihly odpovídají požadavkům nejen na trvanlivost budovy, ale i na bezpečnost z hlediska působení termitů a ohrožení vzácných porostů stromů a keřů v prostředí místní savany. Stabilizace cementem umožňuje dostatečnou únosnost pro jednopodlažní stavby, nepotřebujeme tedy dřevní hmotu na zpevnění. Ve směsi není přítomná celulóza z částí rostlin nebo stromů, které takto chráníme proti termitům. Tvar cihel zase zajišťuje rychlou a efektivní výstavbu, která umožňuje zpevnění v důležitých místech budovy, a umístěním výztuže do otvorů cihel dokážeme celou stavbu stabilizovat vůči účinkům počasí a větru.  

Tvar cihel je dán formou našich cihlovaček. Ta zhmotňuje výsledný tvar cihel tak, aby se daly skládat na sebe zámkovým systémem, který známe například ze stavebnice lego. Naše cihlovačky se v mnohém liší od těch původních, jak je dobře zřejmé z obrázků. Umožňují na jedno stačení vyrobit až dvě celé cihly, případně jednu celou a dvě poloviční. Díky kolečkům se dají přepravit kamkoliv je potřeba. Cihlovačky mají násypník, který lze naplnit připravenou směsí, díky čemuž můžeme stlačit několik sérií cihel nezávisle na jeho doplnění.

Šuplík pod násypníkem odměřuje množství směsi tak, aby byly cihly stále stejně vysoké a dobře vylisované. Páka větší než 2m umožňuje větší lisovací sílu pro dosažení vyšší pevnosti. Mechanismus lisování umožňuje plynulé pohyby pro rychlejší a efektivnější výrobu cihel. Cihly se následně odebírají a nechávají zrát na suchém a zastíněném místě po dobu 24 dní, aby přidaný cement dokázal cihly zcela zpevnit. Po procesu schnutí jsou cihly připravené ke stavbě budovy. 

Tímto bychom chtěli poděkovat České firmě ze Strančic Cut-Tech, která nám tyto cihlovačky zprostředkovala. Nejenom že vyrobila jednotlivé díly cihlovačky, které jsou možné opakovaně rozložit a složit pro lepší transport, ale pomohla nám s návrhem vylepšení pro manipulaci cihlovačky z místa na místo a pro rychlejší proces lisování cihel. Díky nim jsme mohli přijít i s tvarem cihel, které do sebe přesně zapadají a které umožňují jak suché zdění bez malty, tak i použití s maltou pro větší únosnost zděných konstrukcí. 

Cihlovačky jsou vyrobené z přesných CNC obráběných dílů, zajišťující potřebnou přesnost při montáži cihlovačky a kvalitní ocelové provedení umožňuje její dlouhou životnost. Při správné údržbě cihlovaček a kvalitního zaškolení dobrovolníků v Zambii, jak s těmito stroji zacházet a jak se o ně starat, budou moci sloužit místní komunitě nejen pro dobu stavby první budovy, na kterou se toto léto chystáme, ale i déle. Budou si díky nim moci postavit všechny ostatní budovy školy, a navíc je používat pro vlastní obydlí a jiné potřebné stavby.