Benefiční prodej

Prodej předmětů se koná v rámci veřejné sbírky za účelem Projekt střední škola v Kashitu. Sbírku pořádá spolek Přátelé New Renato, z.s., Dvořišťská 1244, 198 00 Praha 9, IČO: 22613412, osvědčena byla Magistrátem hlavního města Prahy dne 3.2.2017, Č.j.S-MHMP/88051/2017. Výše příspěvku z prodaných předmětů do sbírky je minimálně 60%.

Koupí předmětů podpoříte aktuální sbírku - "AUTOMOBIL - nezbytnost pro zahájení stavby."

Produkty vám budou zaslány až po skončení první etapy projektu, tj. podzim 2023.