fotografie 15

Pohled na polovinu budoucího areálu střední školy. Bílá budova v horní polovině fotografi e je stávající školka, kterou dnes místní komunita úspěšně provozuje.

View of half of the future high school campus. The white building in the upper half of the photo is the existing nursery, which is now successfully run by the local community.

Foto: Jan Stárek

2 800,00 Kč