Aktuality

V dnešní části článku o UNDP Grantu se dozvíte, s čím přesně jsme se do tohoto programu přihlásili a co vše nám UNDP pomůže financovat. Znovu musíme poděkovat UNDP za podporu a poskytnuté finanční prostředky, stejně tak díky patří Rektoru naší Alma mater Vojtěchu Petráčkovi, který nám projevil důvěru podepsáním grantu a tím náš projekt zaštítil.

Náš realizační tým se pravidelně schází každých čtrnáct dní v pondělí, teď částečně online, částečně osobně. Naše pracovní skupina se pomalu rozrůstá o další členy, momentálně se nás na projektu v užším realizačním týmu za ČVUT podílí třináct a v létě do Kashitu pojede většina z nás. K tomu už máme vyplněné dobrovolnické smlouvy, ladíme poslední...

Cihlovačka

20.02.2023

V dnešním příspěvku bychom vám rádi představili stroje na výrobu našich inovativních cihel.

I my jsme byli o posledním listopadovém víkendu na Kolem světa, největším cestovatelském festivale v ČR. Měli jsme tam stánek společně s našim hlavním partnerem ICWD ČVUT a informovali jsme jak o našich zambijských aktivitách, tak o aktivitách centra.¨

Klobouk dolů! I v nejistotě dnešní doby jste se rozhodli ulomit kousek svého chleba a přispět do sbírky na nářadí. A že vás bylo! V novém roce tu máme pro vás spoustu překvapení, ale vy nás překvapujete stále! Svou přízní, svou štědrostí, svým vědomím toho, že jsme všichni společně na jedné planetě, takže škola v Zambii je dobrý kauf...

Sešli jsme se na druhém workshopu, kde jsme se potkali s cihlovačkami a směsí, kterou jsme před necelým měsícem namíchali na workshopu prvním. A jak nám to šlo?

Sešli jsme se na workshopu, kde jsme se všichni naučili technologický postup přípravy směsi. Písek, plnivo, jíl, pojivo, trochu vody... A jaký je správný poměr? A jak to zjistíme? A na co si dát pozor? Hlavně na množství vody a kabel od ruční míchačky - obé může být nevyzpytatelné.

Naše snaha získat pro projekt dvě cihlovačky se s vaší pomocí pomalu stává skutečností. Ve sbírce na donio.cz se nakonec vybralo krásných 155 572 Kč. Je to dostatek na to, abychom mohli zaplatit dvě cihlovačky. V budoucnu je pošleme do Zambie, aby sloužily místním lidem v Kashitu na stavbě střední školy.