fotografie 7

Pravidelné zalévání všech betonových částí stavby od základů po věnec nás provázelo několik týdnů.

Regular watering of all concrete parts of the building from the foundation to the bond beam accompanied us for several weeks.

Foto: Jan Tilinger

3 000,00 Kč