fotografie 8

Staveniště se pro místní stalo prostorem, které chodili se zájmem pozorovat.

The construction site became a place where the locals came and observed.

Foto: Jan Tilinger

3 000,00 Kč