fotografie 2

Dostat těžké dřevěné vazníky nahoru bez pomoci jeřábu je ve skutečnosti mnohem těžší, než to shora vypadá.

Getting the heavy timber trusses up without the aid of a crane is actually much harder than it looks from above.

Foto: Jan Stárek

2 800,00 Kč