fotografie 11

Práce s tradiční cihlovačkou. Vynaložená námaha i výsledek jsou oproti vylepšenému stroji absolutně neporovnatelné.

Working with traditional brick machine. The effort and the results are absolutely incomparable to the improved machine.

Foto: Jan Tilinger

3 000,00 Kč