fotografie 3

Detail z vázání výztuže. Veškerá lešení i žebřík jsme si vyráběli sami na místě z dřevěných latí.

Detail of the reinforcement binding. We made all the scaffolding and ladder ourselves on site from wooden slats.

Foto: Jan Stárek

1 800,00 Kč