fotografie 9

Přesun cihel blíže ke staveništi pomocí lidského řetězu byl nejrychlejším z vyzkoušených způsobů.

Moving the bricks closer to the site using a human chain was the fastest method tried.

Foto: Jan Stárek

1 800,00 Kč