fotografie 23

Petr ukazuje zambijskému ministru zahraničí naše cihly.

Peter shows the Zambian foreign minister our bricks.

Foto: Jan Stárek

3 000,00 Kč