fotografie 24

Děti v místní základní škole. Za nimi září novotou malby, které pro ně namalovaly členky našeho týmu Míša a Dita Chittussi.

Children at the local primary school. Behind them, the paintings newly painted by our team members Míša and Dita Chittussi.

Foto: Jan Stárek

3 000,00 Kč