fotografie 4

Bílé písmo na zdech ukazuje, kolik dárců i dobrovolníků stavbu umožnilo.

The white lettering on the walls shows how many donors and volunteers made the building possible.

Foto: Jan Stárek

3 000,00 Kč