Podpis smlouvy PNR s ICWD ČVUT

16.12.2022

Převzato z facebooku Přátelé New Renato:


Na základě již více jak 5leté spolupráce s Ing. Petrem Čandou z ICWD ČVUT, jenž mezitím sestavil kolem sebe tým více než 10 stavařů, kteří dlouhodobě dobrovolně pracují na technické stránce projektu SŠ v Kashitu a kteří též získali grant UNDP v hodnotě cca 950.000 , jsme podepsali smlouvu o spolupráci s ICWD ČVUT

Předmětem smlouvy je vymezení spolupráce smluvních stran na realizaci rozvojového projektu "Střední školy v Kashitu" ve venkovské oblasti v Zambii, na kterém se obě strany podílejí. 

Projekt umožní převézt naše speciální cihlovačky do Kashitu, aby se s nimi lidé z místní komunity naučili vyrábět cihly efektivněji a levněji. Team stavařů z ČR následně s dobrovolníky z místní neziskové organizace New Renato postaví první budovu dílny, která bude sloužit jako zázemí celé stavby střední školy a také jako školící centrum této inovativní technologie. Lidé z místní komunity se budou tak podílet nejen na stavbě střední školy, ale naučí se i stavební postupy pro zhotovení a úpravy vlastních obydlí. 

Za Rektorát ČVUT smlouvu podepsal rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., za náš spolek předsedkyně Mgr. Marta Höferová. Na fotografii zastupuje pana rektora vedoucí ICWD, Ing. Jan Tilinger, Ph.D

Děkujeme týmu ICWD a držíme palce v další jejich práci!

Aktuálně realizační tým finišuje detailní harmonogram prací v létě, kdy započne stavba střední školy. Budeme vás informovat. 


podpis smlouvy Mgr. Marta Höferová a Ing. Jan Tilinger, Ph.D.