Poslední laboratorní zkoušky

22.05.2023

V dubnu a květnu provedl Lukáš – člen našeho realizačního týmu zodpovědný za výrobu nepálených hliněných cihel – poslední laboratorní zkoušky na půdě ČVUT. Zkoumal různé materiály přímo ze Zambie z místa stavby. Prvním materiálem byla hlína z hliniště nacházející se nedaleko mateřské školy, odkud místní odebírají hlínu pro cihly okolních budov. Druhou byla hlína v bezprostřední blízkosti našeho staveniště. Tato hlína je získána ze struktury termitiště a místní ji běžně používají na zlepšení odolnosti a soudržnosti cihel. Třetím materiálem byl čistý jíl, který od místa stavby dělí prašná cesta vzdálena cca 300 m od místa stavby.

To jsou hlavní lokální materiály, které budou při výrobě cihel použity. Mechanické zkoušky v laboratoři potvrdily, že jejich pevnosti v tlaku a ohybu odpovídají pevnostem hliněné směsi, z které jsme doteď vyráběli testovací cihly, které už v minulosti podstoupily zatěžovací a destruktivní zkoušky, během kterých se prokázalo, že splňují požadovanou únosnost. Za pár týdnu bude provedena ještě série polních zkoušek přímo na místě stavby pro optimalizaci hliněné směsi a následně bude zahájena výroba 16 250 cihel pro první budovu v areálu budoucí střední školy.

Nyní sháníme PARTNERY/SPONZORY, kteří by nám pomohli dát dohromady prostředky na nákup auta, bez kterého se neobejdeme. Pojďte do toho s námi, ať v létě můžou místní lidé pod vedením českých stavařů postavit první budovu budoucí střední školy! Děkujeme!