Tradiční budovy ve venkovských oblastech Zambie

31.01.2022

Podoba tradičních staveb úzce souvisí s místním způsobem života a klimatickými podmínkami v lokalitě. Typická rodina na venkově vlastní kus půdy, kde může pěstovat plody a zeleninu po celý rok. Domy jsou malé a slouží konkrétnímu účelu. Jedna rodina má dva domečky na spaní a jeden na vaření, suchý záchod a případně další účelové objekty například pro chov zvířat. 

Domy na spaní jsou obdélníkového tvaru, s malými okny nebo dokonce bez oken a používají se pouze v noci na spaní. Tyto domy jsou nejsofistikovanější a nejudržovanější ze všech. Stěny jsou z pálených nebo nepálených cihel s hliněnými omítkami a střecha je vyrobena buď z rákosu nebo plechová. 

Dům na vaření, přezdívaný Insaka, je polootevřená stavba s krbem uprostřed obvykle kruhového tvaru. Konstrukce je obvykle také z nepálených cihel a dřeva s kruhovými profily. Střecha je obvykle jednoduchá a vyrobena z rákosu. Tato budova je také využívána jako místo setkávání pro rodin a návštěv nebo jako úkryt v období dešťů. 

Foceno 2018 při návštěvě v Kashitu