UNDP Challenge Fund

14.03.2023

V dnešní části článku o UNDP Grantu se dozvíte, s čím přesně jsme se do tohoto programu přihlásili a co vše nám UNDP pomůže financovat. Znovu musíme poděkovat UNDP za podporu a poskytnuté finanční prostředky, stejně tak díky patří Rektoru naší Alma mater Vojtěchu Petráčkovi, který nám projevil důvěru podepsáním grantu a tím náš projekt zaštítil. 

UNDP Challenge Fund je grantová soutěž, zabývající se inovacemi, které jsou možné implementovat v  partnerských zemích ČR.  

Zajímavé projekty jsme vám představili posledně (níže foto pro připomenutí), dnes se více zmíníme o naší myšlence využít tento program.

Naše zamýšlená inovace není nic jiného, než naše skvělé cihly. V Zambii má tento stavební materiál dlouhou tradici a společně se stroji na cihly se řadí k těm nejpoužívanějším postupům a metodám ve stavební praxi. Jak už jsme zmiňovali v minulých článcích, nejpoužívanější nepálené cihly však mají řadu nevýhod. Nepálené cihly nejsou pevné a jsou běžně napadené termity způsobující ztrátu stability konstrukce. Pokud se cihly vypalují, přispívá to k odlesňování už takto výjimečných porostů stromů a keřů a alternativa s betonovými bloky je pro jakoukoliv domácnost ve venkovských oblastech v Zambii finančně nedostupný luxus. Jak z toho tedy ven? 

Rozhodli jsme se využít co nejvíce lokálních materiálů a použít cement jen v nezbytném množství pro dodání dostatečné pevnosti cihel.

Tvar cihel jsme modifikovali tak, aby se z nich dalo dobře a rychle stavět s několika možnými využitími otvoru v nich. Převzali jsme také model manuálního stroje na cihly a vylepšili ho o další prvky, jako je možnost vytvářet dvě cihly jedním stlačením, násypka na cihelnou směs nebo posuvný dávkovač pro stále stejné množství cihelné směsi ve formě. Konstrukci těchto cihlovaček jsme svěřili ověřené české strojírenské firmě, která zajistila spolehlivost jejich použití. Díky tomu budou mít místní lidé v Kashitu stroje, které jim vydrží několik stavebních sezón s možností jednoduché opravy, pokud stroj nebude fungovat správně.

Porovnání místních cihlovaček a cihel s těmi našimi
Porovnání místních cihlovaček a cihel s těmi našimi

Dalším krokem je školení. Se stroji musí místní lidé umět bez problému pracovat a vyrábět pokaždé stejně kvalitní cihly. Na technologii těchto cihel pracujeme dlouhé roky a proto jak práci se stroji, tak vytvoření správné směsi budou zaškolovat naši zkušení členové teamu v čele s Lukášem Bejčkem, který na toto téma napsal svojí diplomovou práci. Pro místní dobrovolníky budeme mít také připravené obrázkové manuály, které detailně popisují postup výroby cihel, práce s cihlovačkou včetně údržby a základní stavební principy pro konstrukci domů. Místní lidé tak budou cihlovačky umět sestavit, připravit si správnou směs na výrobu cihel a naučí se správně zacházet se stroji tak, aby cihly měly stejnou kvalitu a stálý tvar. Díky tomu budou cihlovačky sloužit nejen pro stavbu budov střední školy, ale i pro potřeby lidí z místní komunity.

Poslední částí našeho projektu pod UNDP je společně s místními postavit první budovu, a to budovu dílny - workshopu, který bude tvořit zázemí této technologie.

Společně s dalšími členy realizačního teamu - stavbyvedoucími, technology, tesaři nebo zedníky budou místní lidé krok za krokem provedeni celým stavebním procesem konstrukce budovy z těchto inovovaných cihel. Naučí se konstruovat kvalitní základy, správně založit stěny, ztužit stavbu výztuží zabudovanou v rozích stavby a také věncem v úrovni střechy a v neposlední řadě vyrobit kvalitní zastřešení. Stavba tak vznikne díky vzájemné spolupráci dobrovolníků z ČR a Zambie, kteří se stejným dílem budou podílet na její realizaci. Díky tomu všechny potřebné informace a znalosti o této inovované stavební technologii ne po teoretické stránce, ale v praxi!

První budovou bude tento workshop
První budovou bude tento workshop
Výřez z celkového urbanistického plánu – workshop vlevo dole
Výřez z celkového urbanistického plánu – workshop vlevo dole

Díky podpoře UNDP Challenge fundu tak cílíme na postupný rozvoj stavební technologie zpřístupněním této inovované stavební technologie, která umožní stavění domů kvalitně, efektivně a udržitelně. Z mnoha úhlů pohledu problematické nepálené cihly, které se nejběžněji používají, nahradí tyto trvanlivější, pevnější a finančně dostupnější stavebnice pro velké. Pomůže tak běžným lidem v lokalitě si postavit nejen běžná obydlí kvalitněji, ale také může fungovat jako podnikatelská příležitost jejich výrobou a prodejem.