Vzdělávací systém v Zambii

23.07.2022

Jak je to se vzděláním v Zambii? Naše střední škola výrazně pomůže Kashitu a jeho okolí k rozvoji celé oblasti.

Základní škola

 • 1. - 7. ročník
 • Soukromé / bezplatné státní školy / komunitní vzdělávání 
 • Závěrečná zkouška
 • K dispozici v celé zemi 
 • Ve venkovských oblastech musí děti urazit obvykle velmi dlouhé vzdálenosti

Střední škola

 • 8. - 12. ročník 
 • Obvykle se platí školné 
 • Absolventi středních škol mohou učit na základní škole
 • Nižší stupeň (8. - 9.) dostupná na základní škole 
 • Vyšší stupeň (10. - 12.) v mnoha oblastech chybí

Vysokoškolské vzdělání

 • Celkem 3 vysoké školy a několik technických univerzit
 • Placené školné, které je pro mnoho lidí nedostupné
 • Vysokoškolské vzdělání je v Zambii omezené 


místní škola (foceno při návštěvě v roce 2018) - ti všichni se těší, že se budou učit v nové střední škole


základní škola (foceno při návštěvě v roce 2018) - i oni mají šanci studovat na nové střední škole