Z místa činu – týden III.

05.07.2023

Podařilo se sehnat Petrovi s Pájou a Matějem vozík? Co se dělo během třetího týdne v Kashitu?
týden 26. 6. - 2. 7. 2023


V úterý ráno byly na programu nejprve stavebniny, kde nakoupili nářadí, a poté tiskárna, kde nechali vytisknout značku na přední část auta, která je lépe vidět než ta původní. Odpoledne se vydali na letiště vyzvednout dalšího parťáka – Lukáše! Náš tým na místě se tedy rozrostl na čtyři členy a další budou brzy vyrážet z domova. Z letiště naši kamarádi vyrazili rovnou do Kashitu. Cesta jim zabrala pět hodin a Matěj statečně řídil celou tu bláznivou cestu plnou zácp, kamionů a odvážných řidičů, kteří předjíždí několik náklaďáků najednou, i když se v proti směru řítí další.

Druhý den ráno byl Lukáš proveden po komunitě a seznámen s místními. Na pozemku, kde bude stát škola, shodou okolností pracovali místní dobrovolníci – zbavovali ho klestí a připravovali na stavbu. Lukáš s Petrem na místě zkoumali dostupnou hlínu z termitiště. Pro tentokrát nebylo dobře Péťovi, tak se ostatní tři zatím ujali inventury a označování nářadí. Během dne pak přijela na schůzi stavební firma, se kterou diskutovali podmínky stavby budov v Zambii a taky spolupráci na stavbě naší střední školy. Večer je pak čekala schůze s vedoucími komunity, kde společně probírali naše další možnosti a plány týkající se např. nákupu cementu, stavební firmy a financí celého projektu.

Ve čtvrtek po snídani vyrazili všichni do Ndoly, města vzdáleného 90 km od Kashitu, aby tam nakoupili zboží, které není dostupné v nejbližším městě - Kapiri. V železářství například kupovali pletivo, přes které se bude prosévat hlíny. Po obědě a procházce asi u jediného vodního zdroje – jezera – široko daleko se vydali do cementárny, kde vyjednávali tu nejpříznivější cenu za cement a jeho následnou dopravu do Kashitu.

V pátek se náš tým rozdělil. Petr s Matějem jeli do města sehnat vozík, nakoupit lopaty a krumpáče a v neposlední řadě domluvit podmínky se stavební firmou. Pája s Lukášem a místními dobrovolníky prováděli první testování hlíny. Odebrali proto vzorky ze tří různých míst a následně vybrali ten nejvhodnější. Jak to probíhalo? Nejdřív proseli největší kusy hlíny, pak menší a nakonec zbylou hlínu testovali v bednění.

V sobotu po snídani se šli všichni společně podívat na jíloviště nedaleko vesnice. Kousek od něj se nachází původní studna, kterou místní obyvatelé používali dokud jim další studně nevystavěla německá neziskovka Fountains of Life. Po cestě potkali také dům, jehož konstrukce je celá z jílu. Pro zajímavost najdete níže foto dokládající, že pro termity není ani tvrdý jíl cizí a že žijí všude. Po procházce jsme šli do kostela na oslavu sklizně – dožínek. Po odpoledním odpočinku šla Pája s Matějem měřit vodojem, aby spočítali tlak vody a ověřili, jestli tam můžeme instalovat filtr na vodu. Zatímco Petr večer pracoval na počítači, ostatní se šli projít po Kashitu a podívat se na západ slunce. 

V neděli ráno vyměřovali kluci pozemek. Na základě toho celý den Petr vytyčoval staveniště a zakresloval jeho aktuální situaci do počítače. Pája s Matějem měli meeting s Gregorym ohledně nákupu jídla a plánování jídelníčku. Lukáš opět testoval hlínu, tentokrát tu přímo z místa, kde se bude stavět. Večer se pokračovalo v inventuře nářadí a vytváření inventárního deníku. Pája na závěr dne ještě naučila Justina vařit Chilli con carne. 

A co dál? Další čtyři z nás se začátkem tohoto týdne vydali na cestu do Zambie a těší se na brzké setkání s ostatními. Kluci na místě v pondělí zaměřili stavbu, v úterý zaměření zkontrolovali a dneska – ve středu – vytyčili základy. Zítra tedy bude velký den – oficiální začátek stavby. Ale o tom zase příště :)

Stále sháníme PARTNERY/SPONZORY, kteří by nám pomohli dát dohromady prostředky, které by nákup auta, bez kterého se neobejdeme, pokryly.