fotografie 25

Večerní zábava u ohně se bez hlasitých bubnů prostě neobejde.

Evening gatherings around the fi re simply cannot do without loud drums.

Foto: Jan Stárek

3 000,00 Kč